Lek. Mateusz Dezor - specjalista neurologii

Obszar szczególnego zainteresowania to choroby nerwowo-mięśniowe oraz choroby otępienne.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Jest certyfikowanym specjalistą EMG dorosłych i dzieci. Swoje umiejętności zdobywał w Pracowni EMG i ENG Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Ośrodku Kształcenia Medycznego „Akson” w Milanówku.
Posiada kwalifikacje do leczenia toksyną botulinową chronicznej migreny, spastyczności kończyn górnych i dolnych, dystonii ogniskowych oraz kręczu karku.
Wykonuje badania: EMG i ENG, USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG nerwów obwodowych. Doświadczenie w zakresie badań USG zdobywał w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej.
Jest wykładowcą akademickim z zakresu Rehabilitacji Neurologicznej w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu.
Jest współautorem licznych międzynarodowych publikacji dotyczących choroby Alzheimera. Współpracuje z Pracownią Neurobiologii Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Należy do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, regularnie uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach.

Od 2013r. jest związany z Oddziałem Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Rejestracja:

661 434 423